Fundacja » Projekty » Projekty Zakończone » Współpraca z Zakładem Karnym w Nowej Hucie

W dniu 20 stycznia 2015 roku Zarząd Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach reprezentowany przez Marka Krobickiego i Katarzynę Wojtanowicz podpisał umowę o współpracy
z Zakładem Karnym w Nowej Hucie reprezentowanym przez Dyrektora ppłk Jacka Mróz. Na mocy podpisanej umowy kobiety odbywające karę pozbawienia wolności w tym Zakładzie będą wspierały działalność Fundacji. Panie będą wykonywały min. prace porządkowe na terenie Domu Pomocy Społecznej i Zakładu Aktywności Zawodowej.
Jest to dla nas początek, mamy nadzieję owocnej i obopólnie korzystnej współpracy. Dziękujemy Dyrekcji i pracownikom ZK w Nowej Hucie za podjęcie współpracy z Bonifraterską Fundacja Dobroczynną i wspólną praca na rzecz osób niepełnosprawnych.