Fundacja » Projekty » Projekty Zakończone » Trening czyni samodzielnymSzkolenie
Szkolenie w ramach realizacji projektu „Trening czyni smaodzielnym!”

Dnia 26 lutego oraz 29 lutego 2016 r. nasz zespół pracujący w ramach Projektu „Trening czyni samodzielnym” uczestniczył w szkoleniu „Charakterystyka procesu usamodzielnienia osób z zaburzeniami psychicznymi”. Zostało ono przeprowadzone przez Panią Iwonę Surmaj, specjalistkę w obszarze funkcjonowania mieszkalnictwa chronionego i wspieranego.

2016-03-01 czytaj dalej

Media o Projekcie
Przedstawiamy wywiad w Radiu Kraków (26 lutego 2016) przeprowadzony przez Bartłomieja Grzankowskiego z Panią Dyrektor DPS Katarzyną Wojtanowicz oraz z pracownikami Domu Pomocy Społecznej.

2016-02-23 czytaj dalej

Podpisanie umowy na realizację projektu
22 stycznia 2016 r. w biurze projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” w Krakowie podpisana została umowa na realizację podprojektu pod nazwą „Trening czyni samodzielnym!”

Nowym Beneficjentem Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy została Bonifraterska Fundacja Dobroczynna, która w ramach przeprowadzonego naboru na projekty dotyczące utworzenia mieszkań chronionych uzyskała dofinansowanie z projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” realizowanego przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

2016-01-23 czytaj dalej

Mieszkanie chronione - Trening czyni samodzielnym!
Projekt pn. „Trening czyni samodzielnym!” rusza w Konarach

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna w Konarach uzyskała dofinansowanie z projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przez Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
Projekt pn. „Trening czyni samodzielnym!” zakłada wyposażenie tworzonego przez Fundację mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnościami. Ta forma rehabilitacji przyczyni się do podniesienia kompetencji społecznych, indywidualnych i w efekcie usprawnienia samodzielnego funkcjonowania osób przebywających w mieszkaniu chronionym.
Wsparcie finansowe uzyskane ze środków szwajcarskich wynosi 36 800 zł, wkład własny Fundacji, pochodzący ze zbiórki publicznej to kwota 9 200 zł. Całkowity koszt projektu pn. „Trening czyni samodzielnym!” wynosi 46 000 zł.

2016-01-01 czytaj dalej