Fundacja » Projekty » Projekty Zakończone » Program „Akcja: PRACA”

W lipcu 2015 roku Bonifraterska Fundacja Dobroczynna Konarach rozpoczęła realizację programu, którego celem jest aktywizacja osób niepełnosprawnych z powiatu krakowskiego i myślenickiego pn. „Akcja: PRACA”.
Program dedykowany jest także pracownikom pomocy społecznej oraz opiekunom i rodzinom osób niepełnosprawnych objętych projektem.
Zadanie realizowane jest dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego.
Czas realizacji programu: od 1 lipca do 30 listopada 2015 roku.

Działania w ramach realizacji programu:
- indywidualne spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym i trenerem
pracy
- zajęcia warsztatowe doskonalące umiejętności zawodowe, pokazujące metody
skutecznego poszukiwania zatrudnienia, radzenia sobie ze stresem
- kursy: florystyczny, zdrowego żywienia, pierwszej pomocy medycznej
- kursy wprowadzające nowe metody terapeutyczne w pracy z osobami
niepełnosprawnymi .
- opieka wolontariuszy dla osób niepełnosprawnych w czasie trwania programu.

Projekt zwieńczy „Olimpiada zawodowa” w dniu 26 listopada br, czyli impreza
z elementami rywalizacji w różnych dziedzinach związanych z programem.
W „Olimpiadzie zawodowej” wezmą udział wszyscy beneficjenci programu.
Celem programu jest także wzbogacenie i zarazem uatrakcyjnienie oferty rehabilitacyjnej,
która realizowana jest przez Bonifraterską Fundację Dobroczynną w Konarach na rzecz osób niepełnosprawnych.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego