Fundacja » Projekty » Projekty Zakończone » Podaj dalej!

29 marca Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Przestrzeń” wraz z partnerami Szkołą Podstawową im. Marii Konopnickiej w Konarach, Bonifraterską Fundacją Dobroczynną w Konarach oraz Stowarzyszeniem Konary rozpoczęło realizację projektu edukacyjno-kulturalnego pn. „Podaj dalej!”.

Jego celami są: tworzenie możliwości poznania i odkrywania świata osób z niepełnosprawnością intelektualną, radosnych i twórczych sposobów współdziałania, kształtowanie umiejętności społecznych dzieci poprzez budowanie wzajemnych relacji, pracę w zespole, wzbogacenie ich świata przekazem emocji i doświadczeń będących inspiracją wspólnych dzieł oraz rozwój sprawności manualnych poprzez wykorzystanie różnorodnych form plastycznych, w tym rękodzieła.


Projekt jest skierowany do dzieci w wieku 4-8 lat objętych edukacją, ich rodziców, opiekunów oraz dziadków mieszkających w miejscowości Konary, na terenie gminy Mogilany, w tym do uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Konarach. Zadanie zakłada realizację celów poprzez organizację cyklu integracyjnych warsztatów twórczych opartych na współdziałaniu dzieci, rodziców, opiekunów z osobami o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności intelektualnej będących podopiecznymi Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach.


Projekt zakończy się 15 lipca, a jego realizacja odbędzie się w Gminie Mogilany w tym w Bukowie - siedzibie Stowarzyszenia S-K „Przestrzeń”, na terenie Szkoły Podstawowej w Konarach, Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach oraz w Wieliczce.
Pomysłodawczyniami projektu są Monika Zatorska, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Konarach oraz Agata Kubrak i Lucyna Musiał, członkowie Stowarzyszenia „Przestrzeń”.


Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Mogilany.
Bieżące relacje z realizacji projektu będzie można śledzić na stronach Stowarzyszenia oraz partnerów.