Fundacja » Projekty » LETITBE » Spotkanie w ramach projektu LETITBE w Kain w Austrii

W dniach 08-11 października odbyło się spotkanie w ramach projektu LETITBE w Kain w Austrii. Podczas spotkania pracowano nad materiałami do mobilnej aplikacji Mefacilyta, umożliwiając tym samym poprawę jakości uczenia się i autonomii w dziedzinie niepełnosprawności przy użyciu innowacyjnych technologii cyfrowych. Wspólnie z partnerami z Hiszpanii, Niemiec, Austrii, Irlandii, Portugalii określaliśmy kolejne cele do osiągnięcia przy jednoczesnym przedstawieniu wyników naszych dotychczasowych działań. Głównymi celami projektu LETITBE są: 1) zwiększenie integracji społecznej i zawodowej dorosłych uczniów z niepełnosprawnościami poprzez zwiększone wykorzystanie technologii cyfrowych; 2) zwiększenie poziomu integracji i partycypacji oraz poszanowania praw osób z niepełnosprawnościami na terenie placówek edukacyjnych. Bądźcie z Nami! Będziemy przekazywać Wam kolejne doniesienia w sprawie postępów!

Projekt Erasmus+ „LETITBE” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.