Fundacja » Projekty » LETITBE » Pierwsze spotkanie w Madrycie!

W dniach 19-21.11.2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie projektu LETITBE w Madrycie, w którym uczestniczyli profesjonaliści pochodzący z 8 ośrodków bonifraterskich z całej Europy oraz przedstawiciele VODAFONE w Hiszpanii. Grupę projektową tworzą specjaliści na co dzień pracujący z osobami niepełnosprawnymi. Na spotkaniu wypracowano zasady współpracy w ramach podejmowanych działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Zostały także przedstawione główne cele i założenia projektu. Dzięki różnorodności doświadczeń każdego kraju został wprowadzony podział obowiązków i zadań do wykonania. Podjęto również decyzję o zmianie serwera, na którym znajduje się program „Mefacilyta”. Przed Nami wiele pracy, ale jesteśmy podekscytowani nowymi możliwościami.

Bądźcie z Nami!!

Projekt Erasmus+ „LETITBE” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.