Fundacja » Projekty » LETITBE » LET IT BE

Erasmus+ LETITBE jest ogólnoeuropejskim projektem, w którym współpracę podjęło 8 ośrodków bonifraterskich oraz hiszpański VODADFONE. Ta kooperacja pozwoli na podjęcie szerokiego spektrum działań na rzecz polepszenia sytuacji dorosłych osób niepełnosprawnych poprzez edukację za pomocą cyfrowej technologii. Do współpracy zostali zaproszeni przedstawiciele z następujących krajów: Hiszpania, Polska, Irlandia, Niemcy, Austria, Portugalia oraz Belgia.  Celem projektu jest powstanie programów edukacyjnych w aplikacji mobilnej „Mefacilyta”, protokołu dla nauczycieli określającego wspólne procedury promocji i wdrażania praw osób niepełnosprawnych, dostosowania urządzeń cyfrowych do większej ilości osób borykających się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami natury fizycznej oraz podręcznik ułatwiający korzystanie z powstałych materiałów.  Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.