Fundacja » Projekty » Nowy projekt Ideas against poverty! » Teatr po latach!

Aktywnie walczymy z wykluczeniem społecznym poprzez czynny udział w takich wydarzeniach! Bądźcie z Nami!

Już kolejny raz mieliśmy okazję gościć u siebie aktorów z „Teatru po latach”. W ten styczniowy czas przybyli do Nas z kolędą na ustach! Wspólnie możemy przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu! Badźcie z Nami!