Fundacja » Projekty » Nowy projekt Ideas against poverty! » Zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Każdy powód do integracji z innymi jest dobry! 6 stycznia 2019 roku ulicami 752 miejscowości w Polsce przeszedł jedenasty Orszak Trzech Króli. Pod Hasłem " Odnowi oblicze ziemi " Trzej Królowie wędrowali do Stajenki, żeby pokłonić się Dzieciątku Jezus. Wraz z nimi w drogę do Betlejem udało się 1, 2 mln uczestników! Po raz pierwszy mieszkańcy Miasta i Gminy Świątniki Górne również dołączyli do tej ogromnej rzeszy kolędników idących oddać pokłon Świętej Rodzinie. Trzy Orszaki z Królami na czele, podążały za gwiazdą, z radością i śpiewem do Betlejem, do Świętej Rodziny czekającej na dziedzińcu Kościoła św. Stanisława B. M. w Świątnikach Górnych. Orszak zielony, wyruszył z siedziby Fundacji w Konarach, Królem jadącym konno w asyście dwórek i rycerzy był pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej, za nimi podążali Podopieczni i pracownicy Fundacji oraz mieszkańcy Konar i Wrząsowic. Z Rzeszotar szedł Orszak niebieski, a czerwony zaś z Olszowic, dołączyli się do niego mieszkańcy Świątnik Górnych. W barwnym korowodzie szli rycerze, dwórki, pastuszkowie, anioły, kolędnicy z instrumentami i dzwonkami, wszyscy w koronach i barwach przynależnych danemu Orszakowi. Po uroczystości na wszystkich czekał gorący posiłek, herbata i mnóstwo słodkości. Pomimo mroźnej pogody dopisała frekwencja. Warto dbać o integrację! Warto pokazywać, że osoby z niepełnosprawnością mogą na równych prawach uczestniczyć w wydarzeniach społeczności lokalnej. Zapobiegajmy wykluczeniu społecznemu! Świętujmy razem!