Fundacja » Projekty » Nowy projekt Ideas against poverty! » Marsz godności osób z niepełnosprawnością.

5  maja  to  szczególna data  w  kalendarzu  zdarzeń.  Tego  dnia  na  świecie  obchodzony  jest Światowy Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Celem obchodów jest sprzeciw wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych w pracy, w urzędzie oraz w życiu codziennym. Jest to także dzień manifestowania tolerancji i równouprawnienia. W     ramach     obchodów     tego     dnia     w     Polsce     organizowane     są     Marsze     Godności     Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Podejmowana jest dyskusja o sytuacji osób niepełnosprawnych  w   naszym   kraju,   pokazania   barier   z   którymi   wciąż   się   borykają,   krzywdzących   stereotypów,  z którymi spotykają się każdego dnia oraz możliwości zmian na lepsze.

7 maja zorganizowaliśmy Marsz  Godności  Osób  Niepełnosprawnych.  Wraz  z  przyjaciółmi  i   ludźmi,   którym   idea   równouprawnienia   i   walki   z   wykluczeniem społecznym   jest   bliska   wyruszyliśmy  na spotkanie  władz  gmin  Mogilany oraz do  całej społeczności lokalnej. Tym razem postanowiliśmy spotkać się z przedstawicielami na rynku w Mogilanach, gdzie wspólnie w ramach happeningu wypuściliśmy różnokolorowe balony. Głównym założeniem akcji było wywołanie    refleksji nt.  osób  z  niepełnosprawnością   jako  obecnych  i  pełnosprawnych  członków  życia  społecznego. Akcja podjęła również wymiar edukacji społecznej w zakresie postrzegania osób z  niepełnosprawnością, znajomości i szanowania ich  praw oraz   tworzenia  warunków  do  ich realizacji.