Fundacja » Projekty » Nowy projekt Ideas against poverty! » Kocham Kraków z wzajemnością.

Kocham Kraków z wzajemnością! My też otwieraliśmy XX tydzień osób z niepełnosprawnościami. Super zabawa! Nie mogło Nas tam zabraknąć. A oto co sami organizatorzy piszą o tym wspaniałym okresie:

„Tydzień Osób z Niepełnosprawnościami "Kocham Kraków z Wzajemnością" - Małopolskie Dni Osób z Niepełnosprawnościami, to niezwykłe wydarzenie, które od dwudziestu lat integruje pełno i niepełnosprawnych mieszkańców królewskiego miasta i całego województwa. Obchody Tygodnia Osób z Niepełnosprawnościami organizowane są rokrocznie od 1999 roku, a ich inicjatorem jest Urząd Miasta Krakowa współpracujący z licznymi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.”

Dlatego też tam, gdzie integracja, tam i my! W końcu mamy się czym szczycić!