Fundacja » Projekty » Nowy projekt Ideas against poverty! » Everest II w Sosnowcu!

Everest II w Sosnowcu „Idziemy po rekord” to impreza sportowa organizowana w celu promocji sportów ekstremalnych i klasycznych, upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży oraz wspieranie działalności turystyczno-krajoznawczej. Chcieliśmy wraz z naszymi podopiecznymi udowodnić, że my także możemy zdobyć szczyt! W naszym przypadku zdobyliśmy Rysy pokonując odpowiadającą temu ilość kilometrów! Wspaniała integracyjna przygoda dla każdego bez względu na trudności, które mamy na co dzień.

Serdecznie polecamy!