Fundacja » Projekty

Zakres prac2016-08-11

W okresie od czerwca do listopada 2015 Bonifraterska Fundacja Dobroczynna zdiagnozowała potrzeby związane z uruchomieniem systemu wynajmu rowerów elektrycznych, dokonała identyfikacji i oceny wykonalności pozyskania finansowania w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz innych możliwości wsparcia rozwoju inicjatywy. Dokonano także identyfikacji potencjalnych partnerów zainteresowanych współpracą w zaplanowaniu i rozwoju przedsięwzięcia”. Prace w ramach projektu objęły


Opracowanie na podstawie najlepszych europejskich doświadczeń - proponowanego modelu. Na podstawie wymiany doświadczeń, prac warsztatowych i analizy innych funkcjonujących inicjatyw tego typu stwierdzono, że proponowane działania są wpisane w model działania, kontekst instytucjonalny i potrzeby podmiotu ekonomii społecznej. Zasadniczymi cechami tego systemu jest więc przyjęcie prymatu dominacji potrzeby użyteczności nad zyskiem, optymalizacja systemu pod kątem osób ze specjalnymi potrzebami, maksymalizacja korzyści społecznych w tym wsparcia zrównoważonego rozwoju Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego i Regionu Małopolski.

W ramach projektu w lipcu 2015 wypracowano idee realizacji takiego przedsięwzięcia, opisano grupy docelowych w tym opisu potencjalnych użytkowników. W trakcie warsztatów zidentyfikowano potencjalnych użytkowników jako

i. mieszkańców Krakowa,
ii. turystów,
iii. mieszkańców Konar oraz okolicznych miejscowości
iv. pracowników Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej

Z uwagi na uruchomienie drugiego naboru wniosków w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach programu Interreg Europe w 2016 przesłano potencjalnym partnerom zaproszenie do współpracy wraz z prezentacją multimedialną projektu.
W trakcie warsztatów i późniejszych prac koncepcyjnych - Wyznaczono przykładowe trasy pilotażowe dla rowerów elektrycznych w okolicach Krakowa tj:

v. Konary – Zebrzydowice (przez Krzywaczkę i Izdebnik)
vi. Konary – Wieliczka
vii. Konary – Myślenice
viii. Konary – Kraków (Szpital Zakonu Bonifratrów)

Stworzono koncepcje rozwijającą przedstawianą inicjatywę i poddano ją dyskusji i na tej podstawie prezentację multimedialną pokazującą przedstawianą inicjatywę. Stała się ona podstawą zaproszenia do współpracy zainteresowanych organizacji społecznych w Unii Europejskiej. Na tej podstawie przygotowano analizę możliwości rozwoju podmiotu ekonomii społecznej w zakresie stworzenia regionalnego systemu wypożyczania i udostępnienia rowerów elektrycznych. Na podstawie przeprowadzonych prac, rozszerzono zakres proponowanych działań także o inne pojazdy elektryczne w tym wózki elektryczne dla osób niepełnosprawnych.
Przygotowano i rozesłano zainteresowanym partnerom multimedialnej prezentacji w języku angielskim jako punktu wyjścia dla dalszej współpracy i uczestnictwa w rozwoju partnerstwa w programie Interreg Europe oraz innych programów współpracy europejskiej

powrót do listy aktualności