Fundacja » Projekty

Wykonawca do realizacji szkoleń z zakresu kompetencji miękkich2017-07-29

ZAMAWIAJĄCY
Bonifraterska Fundacja Dobroczynna, Konary 21, 32-040 Świątniki Górne

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu treningów z zakresu kompetencji miękkich, według poniższego wykazu, dla uczestników projektu „Aktywni w pracy - kompleksowy program aktywizacji osób z niepełnosprawnością z powiatu krakowskiego i myślenickiego“ :


ZAMAWIAJĄCY

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna, Konary 21, 32-040 Świątniki Górne

 

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  2. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu treningów z zakresu kompetencji miękkich, według poniższego wykazu, dla uczestników projektu „Aktywni w pracy - kompleksowy program aktywizacji osób z niepełnosprawnością z powiatu krakowskiego i myślenickiego“ :

 

Trening zastępowania agresji -30 godzin dydaktycznych

Trening funkcji poznawczych  - 30 godzin dydaktycznych

Specjalistyczne porady grupowe – 50 godzin

Specjalistyczne porady indywidualne – 70 godzin

 

  1. Wszystkie szkolenia i porady winny być realizowane w siedzibie zamawiającego.
  2. Szkolenia winny być zrealizowane w III i IV kwartale 2017 roku.
  3. Oferty należy przesyłać do dnia 14 sierpnia 2017 roku, na adres mailowy:

k.kutek.sladek@bonifundo.pl.

 

W sprawie szczegółowego zakresu  zamówienia prosimy o kontakt z  Katarzyną Kutek-Sładek tel. 509 59 41 46.

 

W innych sprawach osobą wskazaną do kontaktu jest Katarzyna Kutek-Sładek tel. 509 59 41 46.

 

powrót do listy aktualności