Fundacja » Projekty

Wykonawca do realizacji szkoleń kompetencyjnych i zawodowych2017-07-29

ZAMAWIAJĄCY
Bonifraterska Fundacja Dobroczynna, Konary 21, 32-040 Świątniki Górne

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń kompetencyjnych i zawodowych, według poniższego wykazu, dla uczestników projektu „Aktywni w pracy - kompleksowy program aktywizacji osób z niepełnosprawnością z powiatu krakowskiego i myślenickiego“ :
ZAMAWIAJĄCY

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna, Konary 21, 32-040 Świątniki Górne

 

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  2. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń kompetencyjnych i zawodowych, według poniższego wykazu, dla uczestników projektu „Aktywni w pracy - kompleksowy program aktywizacji osób z niepełnosprawnością z powiatu krakowskiego i myślenickiego“ :

 

 

Kurs florystyczny2 osoby

 

Kurs j. angielskiego (poziom podstawowy)-  4 osoby

 

Kurs komputerowy (pakiet office) - 6 osób

 

Kurs kulinarny ( podstawowy) 6 osób

 

Kurs stolarski , 2 osoby

 

  1. Wszystkie szkolenia winny być realizowane w siedzibie zamawiającego.
  2. Szkolenia winny być zrealizowane w III i IV kwartale 2017 roku.
  3. Oferty należy przesyłać do dnia 14 sierpnia 2017 roku, na adres mailowy:

k.kutek.sladek@bonifundo.pl.

 

W sprawie szczegółowego zakresu  zamówienia prosimy o kontakt z  Katarzyną Kutek-Sładek tel. 509 59 41 46.

 

W innych sprawach osobą wskazaną do kontaktu jest Katarzyna Kutek-Sładek tel. 509 59 41 46.

 

powrót do listy aktualności