Fundacja » Projekty

Wizyta studentów z Holandii reprezentujących organizację Student Association Sphere, The Netherlands. 2017-05-02

W ramach współpracy z Uniwersytetem Jana Pawła II w Krakowie zostaliśmy poproszeni o wygłoszenie prelekcji nt. ”Pomoc społeczna wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w Polsce– przykład Konar” dla studentów z Holandii reprezentujących organizację Student Association Sphere, The Netherlands.

Pani Natalia Gębka przedstawiła ogólny zarys funkcjonowania wszystkich ośrodków prowadzonych przez Bonifraterską Fundację Dobroczynną oraz działań prowadzonych w ramach międzynarodowych projektów. Projekt Erasmus+ „Lights on Rights” cieszył się dużym zainteresowaniem jako niekonwencjonalna forma pracy socjalnej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Zostały omówione także akty prawne, w tym Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami jako drugi najważniejszy dokument prawny regulujący prawa osób niepełnosprawnych. Studenci natchnieni prowadzonymi wykładami zadawali mnóstwo pytań. Takie spotkania przynoszą wszystkim uczestnikom wiele korzyści oraz nowych znajomości. Oby więcej takich spotkań.

powrót do listy aktualności