Fundacja » Projekty

Szerszy kontekst realizacji2016-08-11

W wielu krajach europejskich przedsięwzięcia promujące i wspierające rozwój elektromobilności funkcjonują już od dłuższego czasu. Wsparcie to dotyczy głównie tworzenia systemów wynajmu takich rowerów, tworzenia infrastruktury oraz subsydiowanego zakupu takich rozwiązań przyczyniających się m.in. do rozwoju Turystyki.

Szansą na upowszechnienie e-transportu w Polsce niesie dokument przygotowany w 2012 r przez Ministerstwo Gospodarki pt. „Uwarunkowania wdrożenia zintegrowanego systemu e-mobilności w Polsce”, który zawiera szereg rekomendacji służących wprowadzaniu transportu zasilanego elektrycznością, m.in.:
- Umieszczanie projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów wprowadzających możliwość budowy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, co umożliwi tworzenie ogólnodostępnych sieci punktów ładowania
- Nawiązanie współpracy z zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami miast w celu uzgodnienia możliwej współpracy w działaniach na rzecz e-mobility, w szczególności w zakresie kampanii informacyjno-promocyjnej
Jednym z ciekawszych przykładów projektów rozwojowych realizowanych w Polsce przez Politechnikę Warszawską jest „ECO-Mobilność”, obejmujący m.in. stworzenie platformy przyjaznych dla środowiska, kompatybilnych systemów transportu miejskiego, lokalnego i osobistego uwzględniających potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych. Szczególnie interesujące we wskazanym przykładzie jest fakt postrzegania osób o ograniczonej mobilności jako znaczącej grupy społecznej, dla której np. nowe środki transportu nie powinny być projektowane specjalnie, a przeciwnie - nowe środki transportu powinny być projektowane tak, aby były one dostępne dla wszystkich ludzi, w największym możliwym stopniu, bez potrzeby adaptacji. Zasada przyjęta w projektowaniu to: minimalizacja energochłonności, maksymalizacja bezpieczeństwa i niezawodności, spełnienie zasad ergonomii. W skali europejskiej zostało przygotowanych i zrealizowanych kilkadziesiąt projektów, które koncentrują się na wykorzystaniu nowych technologii informacyjnych, ekologicznego transportu rowerami elektrycznymi.
Przygotowany projekt zamierza wykorzystać istniejący dorobek europejski w zakresie promocji rowerów elektrycznych jako alternatywnego systemu mobilności do stworzenia zaadaptowanego do potrzeba Małopolski systemu twórczo wpisującego się w potrzeby mobilności mieszkańców Małopolski oraz turystów odwiedzających region. W konsekwencji realizacji projektu powstanie dojrzała koncepcja wskazująca formę i zakres partnerstwa, wyznaczająca dobór partnerów europejskich, optymalizująca proponowane działania w formule partnerskich ustaleń oraz odpowiadająca na potrzeby.

powrót do listy aktualności