Fundacja » Projekty

"Prawa ważna sprawa" - porozmawiajmy o sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.2016-05-16

5 maja obchodzony jest Światowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnościami. Ten wyjątkowy dla nas dzień stał się pretekstem by porozmawiać o prawach osób
z niepełnosprawnościami w naszym kraju oraz w perspektywie europejskiej. Seminarium „Prawa ważna sprawa” było częścią europejskiego projektu „Lights on Rights” prowadzonego we współpracy z organizacjami pozarządowymi z Hiszpanii, Słowenii, Węgier oraz Szwecji.


W trakcie seminarium głos zabrali specjaliści zajmujący się pracą na rzecz i z osobami z niepełnosprawnościami. Wśród prelegentów byli: Bogdan Dąsal Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa Ds. Osób Niepełnosprawnych; dr Karol Bidziński z Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach; Aleksander Waszkielewicz z Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego oraz Natalia Gębka koordynator projektu z Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach. Uczestnikami seminarium byli nie tylko praktycy: terapeuci, psychologowie pracownicy Biur Osób Niepełnosprawnych z krakowskich uczelni ale również teoretycy badający sytuację osób z niepełnosprawnościami w Polsce i na świecie. Wnioski z wysłuchanych wykładów oraz z przeprowadzonej debaty były przejmujące i zmuszające do refleksji nad zmianami, które trzeba niezwłocznie wprowadzić. Na zmiany w systemie edukacji wyższej zwracali uwagę przedstawiciele BON-ów, przekonujący, że niepełnosprawny student jest pełnoprawnym uczestnikiem szkolnictwa wyższego. Obecni na sali pracodawcy ubolewali nad trudnościami biurokratycznymi i społecznymi uniemożliwiającymi zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Zaś zgromadzeni działacze społeczni przekonywali, że zmiany w podejściu społecznym do osób z różnymi stopniami niepełnosprawności zmieniają się i to na lepsze. Długa droga przed nami by zmieniło się również nastawienie prawodawców w tym by traktować osoby z niepełnosprawnościami jako te, które mogą, i przede wszystkim, chcą być pełnoprawnymi członkami społeczności. Seminarium było jednym z wydarzeń w ramach projektu „Lights on Rights!” mającym na celu promocję praw osób z niepełnosprawnościami w oparciu o Konwencję ONZ dotyczącą Praw Osób Niepełnosprawnych. Kolejnym wydarzeniem, które odbędzie się już za dwa tygodnie, będzie międzynarodowe spotkanie w Konarach-Krakowie, w którym brać udział będą podopieczni i pracownicy organizacji pozarządowych z Hiszpanii, Słowenii, Węgier i Szwecji. W trakcie tego spotkania będziemy wypracowywać metody pracy z osobami z niepełnosprawnościami oraz promować wśród nich dostęp do kultury, szkolnictwa, opieki medycznej oraz rynku pracy.

powrót do listy aktualności