Fundacja » Projekty

Opis2015-06-01

W okresie od czerwca do listopada 2015 Bonifraterska Fundacja Dobroczynna realizuje projekt współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, pod tytułem „Wypracowanie Podstaw Regionalnego Systemu Wynajmu Rowerów Elektrycznych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej jako narzędzie wsparcia ekologicznej mobilności w województwie Małopolskim. W ramach projektu planowane jest zdiagnozowanie potrzeb związanych z uruchomieniem takiego systemu, identyfikacja źródeł finansowania oraz identyfikacja potencjalnych partnerów zainteresowanych współpracą w zaplanowaniu i rozwoju przedsięwzięcia”.

W realizowanym przedsięwzięciu przyjęto trzy założenia:

Punktem odniesienia dla projektowanego systemu wynajmu rowerów elektrycznych są najelepsze europejskie rozwiązania wsparcia mobilności elektrycznej zaadaptowane do potrzeb Małopolski. Te zidentyfikowane przykłady dotyczą m.in.:
- Planowanych projektów w Miszkolcu na Węgrzech
- Systemu tras rowerowych w Prowansji,
- Uruchomienia i prowadzenia tras rowerowych w Środkowej Szwajcarii Heartzroute
- Rozwoju elektromobilności w Austrii i Niemczech
Proponowany model działania jest wpisany w model działania, kontekst instytucjonalny i potrzeby podmiotu ekonomii społecznej. Zasadniczymi cechami tego systemu jest więc przyjęcie prymatu dominacji potrzeby użyteczności nad zyskiem, optymalizacja systemu pod kątem osób ze specjalnymi potrzebami, maksymalizacja korzyści społecznych w tym wsparcia zrównoważonego rozwoju Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego i Regionu Małopolski.

powrót do listy aktualności