Fundacja » Projekty

O Projekcie2017-01-08

Projekt ma na celu aktywizację społeczno-zawodową grupy osób z niepełnosprawnościami z powiatu myślenickiego i krakowskiego.

W ramach projektu osoby z niepełnosprawnością otrzymają zintegrowany, długofalowy i całościowy plan aktywności, oparty na indywidualnym planie działania dostosowanym do potrzeb i możliwości każdego uczestnika projektu. Projekt będzie trwał 36 miesięcy od stycznia 2017 do grudnia 2019r. W projekcie zaplanowano szeroki zakres wsparcia, ukierunkowany na wiele płaszczyzn ich funkcjonowania społecznego i zawodowego. W ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań: Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika, realizacja wsparcia w ramach aktywnej integracji poprzez realizację aktywizacji społeczno – zawodowej uczestników projektu, realizację aktywizacji zawodowej przy współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami.

 

 

powrót do listy aktualności