Fundacja » Projekty

NIE prosta sztuka komunikacji interpersonalnej2017-07-14

W galerii warsztat komunikacji -jako jeden z treningów szlifowania umiejętności komunikowania się.

Zdjęcia prezentują trening komunikacji interpersonalnej prowadzony przez Panią mgr Monikę  Pyrczak-Piegę. Na zajęciach wprowadzane są tematy dotyczące wyrażania swojego zdania, postawy nastawionej na aktywne słuchanie, asertywność podczas krytyki, wyrażanie emocji i poprawne konstruowanie pytań. Trening pozwala nabyć, utrwalić i rozwijać nawyki prawidłowej wymiany infromacji podczas rozmowy.

powrót do listy aktualności