Fundacja » Projekty

Mieszkanie chronione - Trening czyni samodzielnym!2016-01-01

Projekt pn. „Trening czyni samodzielnym!” rusza w Konarach

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna w Konarach uzyskała dofinansowanie z projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przez Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
Projekt pn. „Trening czyni samodzielnym!” zakłada wyposażenie tworzonego przez Fundację mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnościami. Ta forma rehabilitacji przyczyni się do podniesienia kompetencji społecznych, indywidualnych i w efekcie usprawnienia samodzielnego funkcjonowania osób przebywających w mieszkaniu chronionym.
Wsparcie finansowe uzyskane ze środków szwajcarskich wynosi 36 800 zł, wkład własny Fundacji, pochodzący ze zbiórki publicznej to kwota 9 200 zł. Całkowity koszt projektu pn. „Trening czyni samodzielnym!” wynosi 46 000 zł.


 

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanego projektu oraz funkcjonowania mieszkania chronionego uzyskać można u koordynatora projektu p. Katarzyny Wojtanowicz pod numerem tel. 604 60 19 80 oraz adresem email: k.wojtanowicz@bonifratrzy.pl. Zapraszamy również do odwiedzania naszej strony internetowej: www.bonifratrzy.pl/bfd i śledzenia aktualnych informacji na temat realizowanego projektu.

powrót do listy aktualności