Fundacja » Projekty

Kurs komputerowy2017-10-18

Kurs komputerowy obejmuje moduł wiedzy, która jest dostarczana stopniowo uczestnikom kursu, poprzez obserwację indywidualnych efektów uczenia się. Jest to możliwe do zrealizowania w małej grupie ćwiczeniowej.

 Kurs pozwala kursantom zyskać umiejętności, których filary znajdują się w podstawach znajomości kluczowych zagadnień związanych z informatyką i technologią. Uczestnicy uczą się m.in. obsługi sprzętu komputerowego, tworzenia prostych dokumentów i generowania ich wydruków oraz stosowania w praktyce zasad zarządzania plikami i efektywnej organizacji pracy na plikach i folderach. Oprócz wymienionych kurs zaznajamia biorących udział z potrzebą i zasadami ochrony danych i ochrony urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem i wprowadza konieczność tworzenia kopii.
 

powrót do listy aktualności