Fundacja » Projekty

Konferencja „Nowe technologie i innowacje w służbie osobom niepełnosprawnym - Projekt DESkTOP”2017-06-04

Konferencja „Nowe technologie i innowacje w służbie osobom niepełnosprawnym - Projekt DESkTOP”

2 czerwca br w auli Biblioteki Głównej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Bonifraterska Fundacja Dobroczynna zorganizowała konferencję pn „Nowe technologie i innowacje w służbie osobom niepełnosprawnym - Projekt DESkTOP”. Było to wydarzenie realizowane w ramach Projektu Desktop (multiplier event), którego celem była promocja rozwiązań innowacyjnych i nowych technologii dla osób z niepełnosprawnościami oraz zachęcenie do wdrażania takich rozwiązań i ich opracowywania na przykładzie realizowanego przez Bonifraterską Fundację Dobroczynną Projektu DESkTOP (Erasmus+ Program) oraz promocja samego projektu.

Konferencję otworzyła prof. Małgorzata Duda , Dyrektor Instytutu Pracy Socjalnej Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Zarząd Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej - prezes dr Marek Krobicki i członek zarządu dr Katarzyna Wojtanowicz.

W trakcie prelekcji zaprezentowane zostały praktyczne projekty oraz koncepcje z różnych dziedzin (opieka zdalna, praca z kompetencjami i nauczaniem osób niepełnosprawnych oraz seniorów, multimedialny przewodnik dla osób niepełnosprawnych, Projekt Desktop, etc) oraz dobre praktyki
w tym zakresie. Szczególną uwagę poświęcono Projektowi Desktop, jego rezultatom i efektom –
w prezentacji brali udział – koordynator, edukator i beneficjenci projektu. Zaproszeni goście mieli możliwość zapoznać się z elementami projektu, który jest otwarty na potencjalnych interesariuszy
i pozwala skorzystać ze swoich narzędzi szerokiemu gronu zainteresowanych.

Konferencję zakończył panel dyskusyjny, w trakcie którego uczestnicy wymieniali się swoimi doświadczeniami oraz lunch w formie obiadu. W sumie w konferencji uczestniczyło ponad 50 osób, patronat medialny nad wydarzeniem objęły TVP3 Kraków, Radio Kraków i Dziennik Polski.    

powrót do listy aktualności