Fundacja » Projekty

INFORMACJA O PROJEKCIE „ Aktywni w pracy” w Konarach2018-01-05

Szanowni Państwo, Bonifraterska Fundacja Dobroczynna informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 r. rozpoczynamy kolejny nabór osób do projektu pn. "Aktywni w pracy - kompleksowy program aktywizacji osób z niepełnosprawnością z powiatu krakowskiego i myślenickiego", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2019.

Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest aktywizacja społeczno - zawodową osób z niepełnosprawnościami z powiatu myślenickiego i krakowskiego. Dlaczego? W powiecie krakowskim oraz myślenickim występuje zagrożenie ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym osób niepełnosprawnych i chorujących psychicznie - w związku z tym w ramach projektu stworzyliśmy długofalowy program ukierunkowany na wsparcie społeczno - zawodowych obszarów funkcjonowania osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w Projekcie. Jak się zgłosić ? Aby zgłosić chęć uczestnictwa w projekcie, lub uzyskać dodatkowe informacje prosimy o kontakt z Biurem Projektu, znajdującego się w siedzibie Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach, ul. Bonifraterska 33, 32-031 Mogilany, Telefon: 12/ 256 10 58 wewn. 28, e-mail: aktywni@bonifundo.pl. Serdecznie zapraszamy!
 

powrót do listy aktualności