Fundacja » Projekty

Erasmus + „Lights on rights!”2016-01-04

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna została partnerem międzynarodowego projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt Erasmus Plus „Lights on rights! Refleksja na temat wspierania aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych intelektualnie w życiu społecznym.” jest częścią strategii Unii Europejskiej dotyczącej kwestii niepełnosprawności. To strategiczne partnerstwo angażuje uczestników z Hiszpanii, Polski, Słowenii, Węgier oraz Szwecji.

Głównymi celami projektu są:
- Informowanie o Konwencji ONZ dotyczącej praw osób niepełnosprawnych
- Promocja poszanowania praw człowieka, identyfikacja obszarów problematycznych,
opracowanie strategii informacyjnych poprzez edukację oraz aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.


W trakcie dwuletniego programu zostanie podjęty szereg inicjatyw tj. spotkania społeczności Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w celu nauczania i propagowania praw osób niepełnosprawnych intelektualnie, promocja tychże praw podczas imprez integracyjnych organizowanych przez Fundację, indywidualna praca w ośrodkach oraz najprzyjemniejsza część projektu, czyli spotkania międzynarodowe. Najważniejszym efektem projektu będzie powstanie metodologicznego przewodnika pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, który przetłumaczony zostanie na język angielski oraz języki krajów partnerskich.

powrót do listy aktualności