Fundacja » Oferty » Instruktor Terapii Zajęciowej

PRACA NA STANOWISKU: INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ lub PRACOWNIK SOCJALNY2018-01-15

Poszukujemy osoby do pracy w zespole pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej. Warsztat umożliwia osobom z niepełnosprawnością rehabilitację społeczną i zawodową, mającą na celu podtrzymanie i rozwój umiejętności mogących umożliwić w przyszłości podjęcie zatrudnienia na chronionym, wspomaganym lub otwartym rynku pracy.


Do głównych zadań kandydata będzie należeć wsparcie Uczestników WTZ w rehabilitacji zawodowej i społecznej w wymiarze indywidualnym i grupowym poprzez m.in.

 • organizacje i prowadzenie zajęć przede wszystkim o charakterze aktywizacji zawodowej Uczestników
  - na terenie warsztatu i poza nim
 • prowadzenie odpowiedniej dokumentacji Uczestników warsztatu
 • współudział w tworzeniu, omawianiu i weryfikacji Indywidualnych Programów Rehabilitacji Uczestników warsztatu
 • współpraca z Radą Programową warsztatu, szczególnie w zakresie indywidualnego wspierania każdego Uczestnika
 • aktywne poszukiwanie możliwości realizacji praktyk i staży zawodowych Uczestników warsztatu oraz współpraca z pracodawcami i podmiotami ekonomii społecznej

Wymagania :

 • studia uprawniające do wykonywania pracy instruktora terapii zajęciowej : studia kierunkowe z zakresu terapii zajęciowej, pedagogiki (w szczególności oligofrenopedagogiki) oraz psychologii

studia uprawniające do wykonywania pracy pracownika socjalnego : zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r (z późn. zm.)

 • mile widziane doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
 • otwartość na potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz chorujących psychicznie
 • umiejętność diagnozy zasobów osób z niepełnosprawnością aby mogłyby podjąć w przyszłości adekwatne zatrudnienie
 • podstawowa znajomość zagadnień rynku pracy i wiedzy w zakresie zatrudniania osób  niepełnosprawnych
 • umiejętność nawiązywania kontaktów z pracodawcami i współpracy z instytucjami rynku pracy
 • mile widziane prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • umowę o pracę – pełen etat,
 • możliwość realizacji zawodowej w kompetentnym i kreatywnym Zespole
 • możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych
 • udział w dodatkowych projektach i działaniach realizowanych przez Fundację


Prosimy przesyłać aplikacje do kierownika WTZ Pani Iwony Surmaj na adres: wtz@bonifundo.pl

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu kierownika WTZ : 515 -43-52-23

powrót do listy aktualności