Fundacja » Oferty » Instruktor Terapii Zajęciowej

PRACA NA STANOWISKU: INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ2018-10-25

Warsztat Terapii Zajęciowej Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej poszukuje osoby na stanowisko Instruktora Terapii Zajęciowej. Do głównych zadań kandydata będzie należeć wsparcie Uczestników WTZ w rehabilitacji zawodowej i społecznej w wymiarze indywidualnym i grupowym.

Warsztat Terapii Zajęciowej Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej poszukuje osoby na stanowisko Instruktora Terapii Zajęciowej.

Do głównych zadań kandydata będzie należeć wsparcie Uczestników WTZ w rehabilitacji zawodowej i społecznej w wymiarze indywidualnym i grupowym.

Wymagania niezbędne:
- ukończone studia kierunkowe z zakresu: pedagogiki (w szczególności oligofrenopedagogiki)

psychologii, nauki o rodzinie lub pracy socjalnej)

- wykształcenie średnie zawodowe z uprawnieniami do wykonywania zawodu terapeuty

zajęciowego (np. kurs, szkoła policealna/pomaturalna)
- szacunek oraz otwartość na pracę z osobami z niepełnosprawnością intelektualną,

- praca z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną
- prowadzenie zajęć w przydzielonej pracowni terapii zajęciowej
- umiejętność organizacji pracy własnej i uczestników WTZ,
- umiejętność pracy w zespole,

- współpraca z zespołem współpracowników i rodzinami Uczestników,
- prowadzenie dokumentacji Uczestników
- zaangażowanie, zaradność, kreatywność i odpowiedzialność,

Mile widziane :
- doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
- wiedza i doświadczenie w zakresie arteterapii i ergoterapii
- umiejętności plastyczne, artystyczne lub techniczne

Wymagane dokumenty:
- CV – z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, mile widziany list motywacyjny
- podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz.U.Dz 2002r. nr 101, poz.926 z późn. zm.”

Dokumenty aplikacyjne proszę przesyłać na adres wtz@bonifundo.pl
Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
W razie pytań prosimy o kontakt z kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej pod numerem telefonu : 515-43-52-23
 

 

powrót do listy aktualności