Fundacja » Oferty » Instruktor Terapii Zajęciowej

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna w Konarach poszukuje kandydatów na stanowisko:2018-11-09

Instruktor terapii zajęciowej - 1 etat w Domu Pomocy Społecznej
Instruktor terapii zajęciowej - 1 etat w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej
Instruktor terapii zajęciowej - 1 etat w Warsztacie Terapii Zajęciowej


Celem działalności jest stworzenie osobom z niepełnosprawnością psychiczną, możliwości rehabilitacji społecznej w celu zwiększenia ich umiejętności, kompetencji oraz organizacja czasu wolnego poprzez różne formy terapii zajęciowej.

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • diagnoza potrzeb mieszkańca / uczestnika
 • organizacja i prowadzenie działań z zakresu rehabilitacji społecznej oraz prowadzenie zajęć terapeutycznych w wyznaczonej pracowni.
 • organizowanie zajęć grupowych dla podopiecznych przy zastosowaniu różnych form
  i metod terapii.
 • tworzenie i realizowanie Indywidualnych Planów Wsparcia mieszkańców lub Indywidualnych Programów Rehabilitacyjnych
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami (dzienniki zajęć, IPW).
 • wspieranie i współpraca z uczestnikami, pracownikami oraz pozostałymi podmiotami
  w Fundacji w trakcie imprez organizowanych przez Pracodawcę.
 • utrzymywanie porządku oraz czystości w swojej pracowni.
 • dbałość o bezpieczeństwo i higienę powierzonych opiece mieszkańców.

Wymagania konieczne:
• wykształcenie w kierunku terapii zajęciowej lub wyższe o kierunku pedagogika,
   praca socjalna lub o kierunku pokrewnym.

Wymagania pożądane:
• doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością 
• zdolności plastyczne i manualne
• odpowiedzialność, otwartość, komunikatywność, motywacja do pracy, zaangażowanie i    
   wytrwałość,
 • mile widziana umiejętność gry na instrumencie muzycznym

Wymagane dokumenty:
• CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
• podpisana Klauzula rekrutacyjna / druk w załączeniu /

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze pełnego etatu
  • pracę w dynamicznym zespole,
  • możliwość rozwoju osobistego i zawodowego, uczestnictwo w szkoleniach,
  • pracę w dużej organizacji, dodatkowe możliwości – np. zaangażowanie w projekty.

Składanie ofert
Oferty można składać bezpośrednio w placówce Bonifraterska Fundacja Dobroczynna Konary, ul Bonifraterska 11, 32-031 Mogilany w godz. 7:30 – 15:30 lub mailem na adres: fundacja@bonifratrzy.pl , tel. 12 256-10-58

Klauzula Informacyjna -instruktor terapii zajęciowej

powrót do listy aktualności