Fundacja » Oferty » Instruktor Terapii Zajęciowej

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna w Konarach poszukuje kandydata na stanowisko PIELĘGNIARZ KOORDYNUJĄCY / PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA2018-01-29

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna w Konarach poszukuje kandydata na stanowisko :
PIELĘGNIARZ KOORDYNUJĄCY / PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA w Domu Pomocy Społecznej w Konarach


Obowiązki:

 • Nadzór na podległym personelem
 • Całodobowa opieka mieszkańców DPS
 • Udział w wizytach lekarskich ,informowanie o stanie zdrowia i zachowaniu się mieszkańców, stosowanie się i wykonywanie zleceń lekarskich.
 • Pobieranie na zlecenie lekarza materiału do badań analitycznych.
 • Udział przy badaniach specjalistycznych wykonywanych w Poradniach.
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta, raportów pielęgniarskich.
 • Udzielanie wsparcia, próby aktywizacji mieszkańca w różnych obszarach jego aktywności-zmierzającej do rozwoju jego osobowości.
 • Wykonywanie wszelkich czynności niezbędnych do zapewnienia właściwej pielęgnacji i higieny mieszkańców.
 • W sytuacjach wskazanych zastosowanie przymusu bezpośredniego zgodnie z obowiązującymi przepisami

Wymagania:

 • Dyplom Pielęgniarki / Pielęgniarza
 • Prawo Wykonywania Zawodu
 • Umiejętność zarządzania zespołem
 • Otwartość, cierpliwość i wrażliwość na potrzeby innych

Oferujemy:

 • Pracę w rozwijającej się organizacji,
 • Stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie,
 • Możliwość doskonalenia zawodowego.
 • Praca w szczególnych warunkach – opłacana jest składka na FEP

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny
 • Dokumenty poświadczające wykształcenie i doświadczenie zawodowe

Składanie ofert: Oferty można składać bezpośrednio w placówce Bonifraterska Fundacja Dobroczynna Konary, ul. Bonifraterska 33, 32-031 Mogilany w godz. 7:30 – 15:30

lub mailem na adres: fundacja@bonifratrzy.pl , tel. 12 256-10-58

powrót do listy aktualności