Fundacja » Oferty » Instruktor Terapii Zajęciowej

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna w Konarach poszukuje kandydata na stanowisko: PEDAGOG - 1 etat w Środowiskowym Domu Samopomocy 2018-01-29

Celem działalności jest stworzenie osobom z niepełnosprawnościami możliwości rehabilitacji społecznej w celu zwiększenia ich umiejętności, kompetencji oraz organizacja czasu wolnego poprzez różne formy terapii zajęciowej.

Miejsce pracy: Konary

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • opracowywanie diagnozy pedagogicznej dla każdego uczestnika ŚDS,
 • wskazywanie możliwości poznawczych i rozwojowych podopiecznych oraz ich potrzeb,
 • organizacja i prowadzenie działań z zakresu rehabilitacji społecznej oraz prowadzenie zajęć terapeutycznych,
 • prowadzenie zajęć wspierająco – aktywizujących przy zastosowaniu różnych form i metod pedagogicznych,
 • prowadzenie treningów umiejętności społecznych,
 • proponowanie form oddziaływań wychowawczych i terapeutycznych w odniesieniu do poszczególnych podopiecznych,
 • prowadzenie treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym kształtowania pozytywnych relacji uczestnika z innymi osobami,
 • współuczestniczenie w pracach zespołu wspierająco-aktywizującego,
 • tworzenie i realizowanie Indywidualnych planów postępowania wspierająco- aktywizującego,
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 

Wymagania konieczne:

 • wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: Pedagogika, specjalizacja: Pedagogika specjalna lub oligofrenopedagogika
 • 6 miesięcy doświadczenia w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

 

Wymagania pożądane:
• zdolności plastyczne i manualne,
• mile widziana umiejętność gry na instrumencie muzycznym

 • umiejętności obsługi komputera, sprzętu elektronicznego, stron www,

Wymagane dokumenty:
• CV i  list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
• podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych   
   zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o 
   ochronie danych osobowych Dz.U.Dz 2002r. nr 101, poz.926 z późn. zm.”

 

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze etatu
  • pracę w dynamicznym zespole,
  • możliwość rozwoju osobistego i zawodowego, uczestnictwo w szkoleniach,
  • pracę w dużej organizacji, dodatkowe możliwości – np. zaangażowanie w projekty.

Składanie ofert
Oferty można składać bezpośrednio w placówce Bonifraterska Fundacja Dobroczynna Konary, ul. Bonifraterska 33, 32-031 Mogilany w godz. 8:00 – 16:00 lub mailem na adres: fundacja@bonifundo.pl , tel. 12 256-10-58

 

powrót do listy aktualności