Fundacja » Oferty » Instruktor Terapii Zajęciowej

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna w Konarach poszukuje kandydata na stanowisko: Asystent osoby niepełnosprawnej - 1 etat w Środowiskowym Domu Samopomocy 2018-01-29

Celem działalności jest stworzenie osobom z niepełnosprawnościami możliwości rehabilitacji społecznej w celu zwiększenia ich umiejętności, kompetencji oraz organizacja czasu wolnego poprzez różne formy terapii zajęciowej.Miejsce pracy: Konary

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • wspomaganie terapeutów w prowadzeniu treningów w formie indywidualnej lub grupowej zgodnie z aktualną diagnozą uczestnika,
 • wspomaganie kształtowania u uczestników prawidłowych nawyków w zakresie higieny żywienia, czynności porządkowych, przygotowywania posiłków, codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej, aktywizowanie do zwiększenia samodzielności życiowej,
 • uczestniczenie w procesie rehabilitacji i aktywizacji uczestników oraz wykonywanie określonych zadań pod nadzorem lub na zlecenie terapeuty,
 • pomoc osobom niepełnosprawnym w zaspakajaniu potrzeb fizjologicznych, karmieniu,
 • wspierania osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej,
 • współuczestniczenie w pracach zespołu wspierająco-aktywizującego,
 • tworzenie i realizowanie Indywidualnych planów postępowania wspierająco- aktywizującego,
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wymagania konieczne:

 • minimum średnie wykształcenie,

 

Wymagania pożądane:
• pożądane wykształcenie wyższe, kierunki medyczne, pedagogiczne,
• 6 miesięcy doświadczenia w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

 • ukończony kurs asystenta osoby niepełnosprawnej,

 

Wymagane dokumenty:
• CV i  list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
• podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych   
   zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o 
   ochronie danych osobowych Dz.U.Dz 2002r. nr 101, poz.926 z późn. zm.”

 

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze etatu
  • pracę w dynamicznym zespole,
  • możliwość rozwoju osobistego i zawodowego, uczestnictwo w szkoleniach,
  • pracę w dużej organizacji, dodatkowe możliwości – np. zaangażowanie w projekty.

Składanie ofert
Oferty można składać bezpośrednio w placówce Bonifraterska Fundacja Dobroczynna Konary, ul. Bonifraterska 33, 32-031 Mogilany w godz. 8:00 – 16:00 lub mailem na adres: fundacja@bonifundo.pl , tel. 12 256-10-58

 

 

powrót do listy aktualności