Fundacja » Oferty » Instruktor Terapii Zajęciowej

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna w Konarach poszukuje kandydata na stanowisko RATOWNIKA MEDYCZNEGO2018-05-17

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna w Konarach poszukuje kandydata na stanowisko RATOWNIKA MEDYCZNEGO w Domu Pomocy Społecznej w Konarach


Obowiązki:

 • Udzielanie pierwszej pomocy mieszkańcom DPS
 • Udział w wizytach lekarskich ,informowanie o stanie zdrowia i zachowaniu się mieszkańców, stosowanie się i wykonywanie zleceń lekarskich.
 • Pobieranie na zlecenie lekarza materiału do badań analitycznych.
 • Udział przy badaniach specjalistycznych wykonywanych w Poradniach.
 • Prowadzenie dokumentacji, raportów
 • Udzielanie wsparcia, próby aktywizacji mieszkańca w różnych obszarach jego aktywności-zmierzającej do rozwoju jego osobowości.
 • Wykonywanie wszelkich czynności niezbędnych do zapewnienia właściwej pielęgnacji i higieny mieszkańców.

Wymagania:

 • Dyplom Zawodowy Ratownik Medyczny
 • Prawo Wykonywania Zawodu Ratownik Medyczny
 • Otwartość, cierpliwość i wrażliwość na potrzeby innych
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Mile widziani kandydaci rozpoczynający karierę zawodową

Oferujemy:

 • Pracę w rozwijającej się organizacji,
 • Stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie,
 • Możliwość doskonalenia zawodowego.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny
 • Dokumenty poświadczające wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe

Kontakt:

Składanie ofert: Oferty można składać bezpośrednio w placówce Bonifraterska Fundacja Dobroczynna Konary, ul. Bonifraterska 33, 32-031 Mogilany w godz. 7:30 – 15:30

lub mailem na adres: fundacja@bonifratrzy.pl , tel. 12 256-10-58 w.16

powrót do listy aktualności