Fundacja » O nas » Statut

STATUT
BONIFRATERSKIEJ FUNDACJI
DOBROCZYNNEJ

Rozdział I - Postanowienia ogólne Art. 1

  1. Bonifraterska Fundacja Dobroczynna zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez kościelną osobę prawną: Dom Zakonny w Konarach-Zielonej, noszący nazwę Konwent Ojców Bonifratrów, zwany w dalszej części Statutu Fundatorem.
  2. Akt Notarialny ustanowienia Fundacji Repertorium A Numer 5796/2013 został sporządzony w dniu 26 września 2013 r. przez Notariusza Tomasza Kumickiego w Kancelarii Notarialnej Tomasza Kumickiego, Mateusza Olszewskiego, Spółka Cywilna 30-040 Kraków, ul. Królewska 23/1.
  3. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego w tym ustawy o stosunku Państwa do kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Kodeksu Prawa Kanonicznego, Statutów Generalnych Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego oraz niniejszego Statutu.
  4. Akt Ustanowienia Fundacji stanowi załącznik do niniejszego Statutu.

 

W załączniku znajduje się Statut Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej