Fundacja » O nas » Nasza Misja

Misją Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej jest prowadzenie działalności dobroczynnej na rzecz osób potrzebujących, w szczególności: dzieci i rodzin, niepełnosprawnych, chorych i starszych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Poprzez prowadzenie i rozwój instytucji służących im pomocą oraz edukację
i formację opiekunów i wolontariuszy, chcemy jak najlepiej wypełniać wezwanie św. Jana Bożego - „Bracia, czyńcie dobro!”.
Pragniemy zarażać dobroczynnością, wydobywać ją z siebie oraz innych i zamieniać w konkretne czyny.

Dobra nigdy za wiele!

Jeśli choć trochę nasza misja jest Ci bliska. Przyłącz się do nas!

Razem czyńmy dobro!