Fundacja » Fundacja

Misją Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej jest prowadzenie działalności dobroczynnej na rzecz osób potrzebujących, w szczególności: dzieci i rodzin, niepełnosprawnych, chorych i starszych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Poprzez prowadzenie i rozwój instytucji służących im pomocą oraz edukację
i formację opiekunów i wolontariuszy, chcemy jak najlepiej wypełniać wezwanie św. Jana Bożego - „Bracia, czyńcie dobro!”.
Pragniemy zarażać dobroczynnością, wydobywać ją z siebie oraz innych i zamieniać w konkretne czyny.

Dobra nigdy za wiele!

Jeśli choć trochę nasza misja jest Ci bliska. Przyłącz się do nas!

Można nas wesprzeć również darowizną w formie przelewu bankowego. Kwotę tę można odliczyć w zeznaniu rocznym w załączniku PIT/O jako darowiznę na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach limitu 6% dochodu u osób fizycznych, a 10% u osób prawnych. To odliczenie jest inną formą pomocy niż 1%.

Bank Pekao S.A.  konto 03 1240 4432 1111 0011 0140 5462

Razem czyńmy dobro!