Fundacja » Przetarg

Zapytanie ofertowym na dostawę artykułów chemii gospodarstwa domowego2019-11-27

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna Dom Pomocy Społecznej w Konarach zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym na dostawę artykułów chemii gospodarstwa domowego.

Oferty należy przesłać do dnia 04.12.2019r.  (środa) do godz 12:00 e-mailem: fundacja@bonifundo.pl
lub listownie na adres:
Bonifraterska Fundacja Dobroczynna ul. Bonifraterska 11; 32-031 Mogilany z dopiskiem zapytanie ofertowe - chemia.
 

powrót do listy aktualności