Fundacja » Przetarg

Zapytanie ofertowe na Chemię2020-12-04

Oferty na załączonym formularzu prosimy złożyć w siedzibie Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej, Konary, ul. Bonifraterska 11, 32-031 Mogilany, lub listownie na ten sam adres, lub mailowo na adres fundacja@bonifundo.pl do godz. 12:00 dnia 09.12.2020r (środa). Oferty złożone po godz. 12:00 w dniu 09.12.2020 r. nie będą rozpatrywane.

Zapytanie Ofertowe

Dodatkowa Informacja

powrót do listy aktualności