Fundacja » Przetarg

Przetarg nieograniczony na: Dostawę artykułów spożywczych2020-12-01

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna Dom Pomocy Społecznej w Konarach, ul. Bonifraterska 11; 32-031 Mogilany ogłasza przetarg nieograniczony na:


DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
DLA  BONIFRATERSKIEJ FUNDACJI DOBROCZYNNEJ

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W OKRESIE OD 01.01.2021r. – 31.12.2021r.

  

Zamówienie składa się z II  części (z możliwością składania ofert częściowych)

CZĘŚĆ I – warzywa, owoce, pieczarki

CZĘŚĆ II - przetwory owocowe i warzywne, warzywa kiszone

 

Oznaczenie Postępowania W/DPS/854/20

Oferty należy składać w sekretariacie  Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej, Konary, ul. Bonifraterska 11; 32-031 Mogilany, do dnia 08.12.2020r.(wtorek) do godz. 12:30.

 

SIWZ

CZĘŚĆ I – warzywa, owoce, pieczarki

CZĘŚĆ II - przetwory owocowe i warzywne, warzywa kiszone

ZAŁĄCZNIK NR 1 Formularz ofertowy

ZALĄCZNIK NR 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

ZAŁĄCZNIK NR 3 Oświadczenie

ZAŁĄCZNIK NR 4 Umowa

 

powrót do listy aktualności