Fundacja » Przetarg

Przetarg nieograniczony na: Dostawę artykułów spożywczych2020-11-23

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna Dom Pomocy Społecznej w Konarach, ul. Bonifraterska 11; 32-031 Mogilany ogłasza przetarg nieograniczony na:


Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5df81e20-b5f0-4636-9d1f-55695627894b

 

DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
DLA  BONIFRATERSKIEJ FUNDACJI DOBROCZYNNEJ

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W OKRESIE OD 01.01.2021r. – 31.12.2021r.

  

Zamówienie składa się z VII  części (z możliwością składania ofert częściowych)

CZĘŚĆ I – warzywa, owoce, pieczarki

CZĘŚĆ II - przetwory owocowe i warzywne, warzywa kiszone

CZĘŚĆ III - produkty mrożone 

CZĘŚĆ IV – produkty mleczarskie i jaja

CZĘŚĆ V- mięso i wędliny

CZĘŚĆ VI – produkty spożywcze

CZĘŚĆ VII –pieczywo 

 

Oznaczenie Postępowania W/DPS/803/20

Oferty należy składać w sekretariacie  Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej, Konary, ul. Bonifraterska 11; 32-031 Mogilany, do dnia 30.11.2020r.(poniedziałek) do godz. 12:30.

SIWZ

CZĘŚĆ I – warzywa, owoce, pieczarki

CZĘŚĆ II - przetwory owocowe i warzywne, warzywa kiszone

CZĘŚĆ III - produkty mrożone

CZĘŚĆ IV – produkty mleczarskie i jaja

CZĘŚĆ V- mięso i wędliny

CZĘŚĆ VI – produkty spożywcze

CZĘŚĆ VII –pieczywo

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie

Umowa

Unieważnienie

powrót do listy aktualności