Fundacja » Przetarg

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych2019-11-27

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg nieograniczony na :

 

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=2d4b1a19-2642-41ee-b268-92fa0b174028

 

DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
DLA  BONIFRATERSKIEJ FUNDACJI DOBROCZYNNEJ

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W OKRESIE OD 01.01.2020r. – 31.12.2020r.

 

 

Zamówienie składa się z II  części (z możliwością składania ofert częściowych)

CZĘŚĆ I – warzywa, owoce, pieczarki

CZĘŚĆ II - mięso i wędliny

 

Oznaczenie Postępowania W/DPS/666/19

Oferty należy składać w sekretariacie  Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej, Konary, ul. Bonifraterska 11; 32-031 Mogilany, do dnia 06.12.2019r.(piątek) do godz. 12:30.

SIWZ

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Formularz I

Formularz II

 

 

powrót do listy aktualności