Fundacja » Przetarg

Przetarg nieograniczony na: Dostawę artykułów spożywczych2019-11-18

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna Dom Pomocy Społecznej w Konarach, ul. Bonifraterska 11; 32-031 Mogilany ogłasza przetarg nieograniczony na:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=198b95b6-8497-4d4c-9602-25c3a96e0784

DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
DLA  BONIFRATERSKIEJ FUNDACJI DOBROCZYNNEJ

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W OKRESIE OD 01.01.2020r. – 31.12.2020r.

 

 

Zamówienie składa się z VII  części (z możliwością składania ofert częściowych)

CZĘŚĆ I – warzywa, owoce, pieczarki

CZĘŚĆ II - przetwory owocowe i warzywne, warzywa kiszone

CZĘŚĆ III - produkty mrożone 

CZĘŚĆ IV – produkty mleczarskie i jaja

CZĘŚĆ V- mięso i wędliny

CZĘŚĆ VI – produkty spożywcze

CZĘŚĆ VII –pieczywo

 

 

 

Oznaczenie Postępowania W/DPS/631/19

Oferty należy składać w sekretariacie  Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej, Konary, ul. Bonifraterska 11; 32-031 Mogilany, do dnia 26.11.2019r.(wtorek) do godz. 12:30.

SIWZ

CZĘŚĆ I – warzywa, owoce, pieczarki

CZĘŚĆ II - przetwory owocowe i warzywne, warzywa kiszone

CZĘŚĆ III - produkty mrożone

CZĘŚĆ IV – produkty mleczarskie i jaja

CZĘŚĆ V- mięso i wędliny

CZĘŚĆ VI – produkty spożywcze

CZĘŚĆ VII –pieczywo

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie

Umowa

Pytania

UNIEWAŻNIENIE!

powrót do listy aktualności