Fundacja » Przetarg

OGŁASZAMY REKRUTACJĘ NA WOLNE STANOWISKO PRACY: PRACOWNIK SOCJALNY2022-06-24

DYREKTOR Domu Pomocy Społecznej Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach OGŁASZA REKRUTACJĘ NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

Pracownik socjalny


Miejsce pracy: Dom Pomocy Społecznej Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej Konary, ul. Bonifraterska 11, 32-031 Mogilany
1. Wymagania formalne:
Wykształcenie zgodne z art. 116 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2. Wymagania dodatkowe:
znajomość ustawy o pomocy społecznej,
wysoki poziom empatii i zaangażowania,
znajomość problematyki dotyczącej wsparcia osób z niepełnosprawnościami i chorujących psychicznie,
znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office w stopniu bardzo dobrym,
mile widziane doświadczenie w pracy w mieszkaniu chronionym, domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia.
 
3. Zakres obowiązków:
świadczenie szeroko pojętej pracy socjalnej z podopiecznymi i ich rodzinami/opiekunami;
wspieranie prawidłowego rozwoju mieszkańców;
wsparcie w adaptacji w nowym środowisku;
towarzyszenie w drodze do samodzielności poprzez indywidualne konsultacje i doradztwo (tutoring);
utrzymywanie kontaktów z rodzinami mieszkańców;
udzielanie wsparcia i pomocy w czynnościach dnia codziennego podopiecznych;
wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych, współpraca z sądami, kuratorami i opiekunami;
pomaganie w sprawach związanych ze świadczeniami emerytalno–rentowymi;
aktywizacja zawodowa osób mieszkańców;
prowadzenie dokumentacji podopiecznych.
 
4. Warunki pracy i płacy:
pierwsza umowa o pracę na czas próbny 3 m-ce;
inne elementy wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej;
korzystanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
praca w podstawowym systemie pracy.
 
5. Wymagane dokumenty:
cv,
kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),
kopie dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
oświadczenie o treści: "wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procedurze rekrutacyjnej".
 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Konary, ul. Bonifraterska 11, 32-031 Mogilany lub na adres e-mail: fundacja@bonifundo.pl
 
7. Ilość etatów:
1.

powrót do listy aktualności