Fundacja » Przetarg

OGŁASZAMY REKRUTACJĘ NA WOLNE STANOWISKO PRACY: FIZJOTERAPEUTA/REHABILITANT2022-05-11

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: rehabilitant/fizjoterapeuta

Miejsce pracy: Warsztat Terapii Zajęciowej i Środowiskowy Dom Samopomocy Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej Konary, ul. Bonifraterska 11, 32-031 Mogilany
1. Wymagania formalne:
wykształcenie wyższe (fizjoterapia/rehabilitacja)
numer wykonywania zawodu:
2. Wymagania dodatkowe:
    kursy i szkolenia kierunkowe;
    wysoki poziom empatii i zaangażowania;
    znajomość problematyki dotyczącej wsparcia osób z niepełnosprawnościami i chorujących psychicznie;
    znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office w stopniu bardzo dobrym;
    mile widziane doświadczenie w pracy w z osobami z niepełnosprawnością.
3. Zakres obowiązków:
    prowadzenie ćwiczeń ruchowych;
    prowadzenie rehabilitacji ruchowej i ćwiczeń usprawniających;
    wspieranie prawidłowego rozwoju podopiecznych;
    prowadzenie dokumentacji podopiecznych.
4. Warunki pracy i płacy:
pierwsza umowa o pracę na czas próbny 3 m-ce;
inne elementy wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej;
korzystanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
praca w podstawowym systemie pracy.
5. Wymagane dokumenty:
cv,
kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),
kopie dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
oświadczenie o treści: "wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procedurze rekrutacyjnej".
6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Konary, ul. Bonifraterska 11, 32-031 Mogilany lub na adres e-mail: fundacja@bonifundo.pl
7. Ilość etatów:
1.

powrót do listy aktualności