Fundacja » Aktualności

OFERTA PRACY2019-02-11

Warsztat Terapii Zajęciowej Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej poszukuje pracownika
ul. Bonifraterska 11, 31-031 Mogilany


 

Kim jesteśmy ?
Jesteśmy Warsztatem Terapii Zajęciowej Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej wspierającym dorosłe osoby
z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby chorujące psychicznie. Warsztat jest ośrodkiem wsparcia dziennego powołanym do prowadzenia rehabilitacji zawodowo - społecznej. Codziennie prowadzimy zajęcia podczas których Uczestnicy kształcą swoje umiejętności m.in. z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego, ogrodnictwa, krawiectwa, stolarstwa, poligrafii, obsługi komputerów i urządzeń biurowych czy ceramiki i rękodzieła artystycznego. W w/w pracowniach prowadzimy terapie zajęciową m.in. ergoterapię, arteterapię oraz socjoterapię.

Co robimy ?
Aktualnie z Uczestnikami warsztatu pracuje 14 - osobowy zespół m.in. instruktorzy terapii zajęciowej, pedagodzy, psycholog oraz rehabilitant, którzy wdrażają nowe techniki pracy poszerzając ofertę wsparcia. Ostatnio uruchomiliśmy zajęcia w zakresie felinoterapii oraz nowoczesnych technologii testując projekt „ Specjalna Wirtualna Klasa”. Prowadzimy również Zespół Muzyczny „ Zielona Kapela” , który bierze udział w konkursach i przeglądach artystycznych.

Pragniemy cały czas rozwijać i poszerzać zakres oferowanego wsparcia naszym Uczestnikom dlatego organizujemy nową pracownię tj. aktywizacji zawodowej. Do realizacji tego zadania szukamy kreatywnego współpracownika!

Kogo szukamy :
- osoby, która dla pięciu Uczestników poprowadzi trening  kompetencji społecznych i zawodowych oraz będzie towarzyszyła osobie z niepełnosprawnością w jej rozwoju w roli przyszłego pracownika.

Potrzebne kwalifikacje :
- do objęcia tego stanowiska zapraszamy pracownika z następujących profesji zawodowych : instruktora terapii zajęciowej, pedagoga, pracownika socjalnego, psychologa czy trenera pracy.
- wskazana wiedza z zakresu wsparcia osób wykluczonych społecznie, rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz funkcjonowania rynku pracy
- mile widziane doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością

Co oferujemy:
- stabilne zatrudnienie w rozwijającym się zespole
- pracę na cały etat na umowę o pracę
- stałe godziny pracy
- wsparcie merytoryczne i rozwój zawodowy 
- uczestnictwo w realizowanych projektach reintegracyjnych krajowych i zagranicznych
- pracę w kreatywnym, kompetentnym i wspierającym Zespole pracowników
- zaplecze lokalowe do prowadzenia zajęć
- możliwość współpracy z podmiotami reintegracji społecznej czy instytucjami rynku pracy chronionej w ramach naszej Fundacji prowadzącej warsztat jak i poza nią
- wsparcie kierownika oraz współpracowników w tworzeniu i realizacji planu pracy pracowni oraz prowadzeniu Indywidualnych Programów Rehabilitacji Uczestników.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów aplikacyjnych w formie CV ( z poniższym tekstem klauzuli)  drogą e-mailową na adres: wtz@bonifundo.pl. Mile widziany również list motywacyjny.
Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. W razie pytań prosimy o kontakt z kierownikiem WTZ pod numerem telefonu : 515-43-52-23


 

 

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli
„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych w związku z udziałem w rekrutacji do WTZ Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej na wyżej wymienione stanowisko, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO). Informuję, iż zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dołączonym do ogłoszenia o pracę”.


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
a. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  Bonifraterska Fundacja Dobroczynna w Konarach, ul. Bonifraterska 11 Mogilany, KRS : 0000487244
b. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody;
c. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko;
d*. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, a następnie zostaną zarchiwizowane w celu dokumentowania przebiegu rekrutacji pracowników do realizacji projektu
i przechowywane przez okres, w którym projekt podlega kontroli;
d**. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 m-cy od daty zamknięcia rekrutacji;
e. posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
f. posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
g. podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w rekrutacji;
h. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania;
i. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane instytucji finansującej projekt na potrzeby weryfikacji działań projektowych, kontroli, ewaluacji oraz instytucjom, które będą wykonywały działania kontrolne i ewaluacyjne na zlecenie instytucji finansującej projekt; o
Odbiorcą Pana/Pani danych będą podmioty dostarczające Stowarzyszeniu usługi IT
(w szczególności serwery i pocztę elektroniczną).
j. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
k. Pana/Pani dane osobowe podlegają ochronie i zabezpieczeniu.

powrót do listy aktualności