Fundacja » Przetarg

„Miodobranie- Miodogranie” w Konarach!2019-09-23

W dniu 11 września odbyło się spotkanie integracyjne organizowane przez Bonifraterską Fundację Dobroczynną. Rok rocznie zaproszone zostają ośrodki wspierające osoby z niepełnosprawnościami z powiatu krakowskiego, zaprzyjaźnionych placówek z Małopolski oraz ośrodków bonifraterskich z Iwonicza Zdrój, Cieszyna, Zebrzydowic. Swą obecnością zaszczycili nas również bracia bonifratrzy z ośrodków z Prudnika oraz Katowic.

Piękna pogoda sprzyjała wysokiej frekwencji, gdyż do wspólnej zabawy i nauki przystąpiło około 300 podopiecznych wraz z opiekunami. Spotkanie integracyjne rozpoczęło się wspólną Mszą Świętą, a następnie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do ogrodu, gdzie czekały na nich liczne atrakcje. Po oficjalnym przywitaniu wszystkich gości oraz przedstawicieli władz samorządowych, władz powiatowych oraz jednostek terytorialnych przystąpiono do rozstrzygnięcia konkursu na „odlotowy strój pszczoły”. Liczba zgłoszonych osób przerosła najśmielsze oczekiwania, gdyż w szranki stanęło aż 29 pszczółek. Po burzliwej debacie wśród wyłonionego jury ogłoszono przyznanie wszystkim uczestnikom konkursu pierwszych miejsc! Każdy startujący otrzymał nagrodę. Ponadto każdy chętny mógł wziąć udział w warsztatach edukacyjnych o tematyce pszczelarstwa czy konkursach sprawnościowych. Wojewódzki Związek Pszczelarzy prowadził warsztaty z tworzenia świec z węzy oraz edukacyjne zajęcia przy udziale ula pokazowego. Nie zabrakło także przedstawicieli z Komendy Powiatowej Policji, którzy brali czynny udział w szkoleniu uczestników spotkania z zakresu bezpieczeństwa, a także straży pożarnej z OSP Konary, przeprowadzającej konkurs niespodziankę polegającym na użyciu węża z wodą i trafiania do celu. Obecni mieli możliwość nabycia produktów pszczelich z bonifraterskiej pasieki. W trakcie eventu swoją twórczość zaprezentowali również niepełnosprawni artyści z zespołu „Zielona Kapela”. Na zakończenie do wspólnej zabawy tanecznej zaprosił zespół „Namuzowani”. Miodobranie- Miodogranie to czas wspólnych radosnych chwil. Zapraszamy za rok!

Gorąco dziękujemy za pomoc wolontariuszom z Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych

powrót do listy aktualności