Fundacja » Przetarg

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna Warsztat Terapii Zajęciowej ogłasza przetarg na dostawę samochodu osobowego 9- miejscowego2020-11-13

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna Warsztat Terapii Zajęciowej ogłasza przetarg na dostawę samochodu osobowego 9 - miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych, podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach, w tym z jednym miejscem przystosowanym do zakotwiczenia wózka inwalidzkiego

Ofertę należy składać w Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej, Konary, ul. Bonifraterska 11, 32-031 Mogilany, pokój nr 4 (sekretariat), do dnia 20.11.2020 r.(piątek), do godz. 1230.

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d7281e83-7518-45c8-ba4d-38166cfee723

 

SIWZ.pdf

Załącznik nr 1.doc

Załącznik nr 2.doc

Załącznik nr 3.doc

Zawiadomienie

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

powrót do listy aktualności