Dom pomocy społecznej » Projekty » Trening czyni samodzielnym! » Szkolenie

Szkolenie w ramach realizacji projektu „Trening czyni smaodzielnym!”

            Dnia 26 lutego oraz 29 lutego 2016 r. nasz zespół pracujący w ramach Projektu „Trening czyni samodzielnym” uczestniczył w szkoleniu „Charakterystyka procesu usamodzielnienia osób z zaburzeniami psychicznymi”. Zostało ono przeprowadzone przez Panią Iwonę Surmaj, specjalistkę w obszarze funkcjonowania mieszkalnictwa chronionego i wspieranego.


Szkolenie zaczęliśmy od ujednolicania wizji naszego projektu, określania roli członków zespołu oraz kierunków realizacji.


W kolejnych częściach szkolenia zajmowaliśmy się również kwestiami teoretycznymi. Między innymi omówiliśmy:

• formy wsparcia osób chorujących psychicznie i z niepełnosprawnością intelektualnie w procesie usamodzielniania
• podstawy prawne, modele, standardy oraz dobre praktyki mieszkalnictwa chronionego i wspieranego

Na koniec pierwszego dnia podsumowaliśmy wszystkie zebrane informacje oraz podzieliliśmy się refleksjami, jakie nam się pojawiły po całym dniu intensywnej pracy.


Kolejny dzień przeznaczyliśmy na zgłębianie tematu programu usamodzielnienia/wspierania mieszkańca.


Pani Iwona Surmaj na podstawie swojego bogatego doświadczenia w tym obszarze przedstawiała nam możliwości działań w ramach usamodzielnienia i wspierania mieszkańca. Następnie dzieliliśmy się wspólnie swoimi spostrzeżeniami na ich temat, prowadziliśmy żywą oraz otwartą dyskusję, a następnie na ich podstawie wybieraliśmy te rozwiązania, które były nam wszystkim najbliższe. Dzięki temu wiemy już na jakich konkretnych działaniach chcemy się skupić realizując nasz projekt.


Poruszane były przede wszystkim propozycje rozwiązywania następujących kwestii:
- rekrutacji i diagnozy do projektu
- motywacji do zmiany
- kontraktowania zasad współpracy z mieszkańcem(regulamin, uzgodnienia)
- nawiązywania oraz utrzymywania relacji trener-mieszkaniec
- opracowywania indywidualnego programu usamodzielnienia
- roli treningów społecznych w procesie usamodzielniania
- roli rodziny procesie usamodzielniania i integracji ze środowiskiem
- roli zespołu projektowego
- roli partnerów m. in. Ośrodków Pomocy Społecznej


Udział w szkoleniu całego zespołu projektowego przełożył się na ujednolicenie naszej misji, wypracowania wspólnego podejścia do przyszłościowego prowadzenia mieszkania treningowego. Szkolenie było dobrym startem do dalszej, wspólnej pracy. Również i dla nas szkolenie przełożyło się na wypracowanie hasła: „Trening czyni wspólnotą i samodzielnymi”.